GDPRZdeňkyBěžky - běžecká škola Zdeňky Vejnarové

Zavazuji se, že Vámi poskytnuté osobní údaje vyplněné v registračním formuláři neposkytnu třetí osobě a zajistím jejich ochranu ve smyslu platné legislativy.